• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informasjon om lagpåmelding:

Et av lagmedlemmene oppretter laget, "Create a team". Denne oppretter laget med et lagnavn og et passord. Det er gratis å opprette laget, men man betaler som vanlig når man skal delta selv, "Join team". Når dette er ordnet kan de andre to på laget velge "Join a team". Man kan søke på lagnavet som er valgt og legge seg til dette laget. Man trenger lagnavnet og passordet som ble opprettet av den som opprettet laget.

I feltet "organisasjon" kan man skrive lagnavnet sitt også om man vil.

Merk at at påmeldingsavgift ikke vil bli refundert dersom du velger å kansellere.

 

Information for team registration:

One of the team members need to create a team. He/She will sign up the team with a team name and a password and "join team" if he/she is to be on the team. When the registration process is finished successfully, the rest of the team can join the team by using the “join a team” option and fill in the team name and the password.

Your organization name can also be your team name.

Please note that the registration fee will not be refunded if you choose to cancel.

Lag

Individual

X-Run Oslo

795,00 kr
795,00 kr
795,00 kr
280,00 kr