Prijavljeni

Ime Grad Utrka
Marko Adanić Mače, Croatia polumaraton
Andreja Ahmetović Sisak, Hrvatska 5km
Dominik Ahmetović Sisak, Hrvatska polumaraton
Kristijan Anđelić Retkovci, Hrvatska polumaraton
Zorica Andrić Rijeka, Hrvatska polumaraton
Barbara Anducic Zagreb, Hrvatska polumaraton
Ivana Anducic Sisak, Hrvatska polumaraton
Ivana Antonić Sisak, Hrvatska polumaraton
Erik Bajčić Sisak, Hrvatska 5km
Iva Bajčić Sisak, Hrvatska 5km
Darko Bakšić Glina, Hrvatska 5km
Goran Bakšić Glina, Hrvatska polumaraton
Goran Bakšić Glina, Hrvatska 5km
Josipa Bakšić Glina, Hrvatska polumaraton
Marian Bakšić Glina, Hrvatska 5km
Domagoj Baniček Sisak, Hrvatska polumaraton
Hrvoje Barić Zagreb, Hrvatska polumaraton
Kristina Barić Zagreb, Hrvatska polumaraton
Mijat Barić Dvor, Hrvatska polumaraton
Đurđa Bibić Nikolić Sisak, Hrvatska 5km