Prijavljeni

Ime Grad Utrka
Petar Babić Vinkovci, Hrvatska polumaraton
Gordana Bach Zagreb, Hrvatska polumaraton
Amadea Badurina Petričević Rijeka, - polumaraton
Križan Bago Zagreb, Hrvatska polumaraton
Karla Bakalović Zagreb, Hrvatska polumaraton
Thomas Balaž Zagreb, Hrvatska polumaraton
Sasa Baljak Zagreb, Hrvatska polumaraton
Bojan Barać Zagreb, Hrvatska petica
Goran Barać Zagreb, Hrvatska petica
Ivica Bara Barbić Zagreb, Hrvatska polumaraton
Sanja Barbić Zagreb , Hrvatska petica
Ante Barić Dvor, Hrvatska polumaraton
Dražen Barić Zagreb, Hrvatska polumaraton
Hrvoje Barić Zagreb, Hrvatska polumaraton
LJILJANA BARIĆ ZAGREB, HRVATSKA petica
Mijat Barić Dvor, Hrvatska polumaraton
Vid Bartolec Samobor, Hrvatska petica
Zoran Bartolec Samobor, Hrvatska polumaraton
Ines Bašić Samobor, Hrvatska polumaraton
Andreja Batnozic Zagreb, Hrvatska polumaraton