Online registering är nu stäng!

Efteranmälan
Du som inte anmält dig har fortfarande chansen att göra detta i informationstältet på
arenan mellan 09.00 och 11.30

Efteranmälan på plats kostar 200/600/700 kr beroende på vilken klass som väljs.

Betalning med swish eller kontanter, som är att föredra då oftast går snabbare att hantera

Allmän anmälan stängs

Återkom för uppdateringar

Arrangör:Partner:Sponsorer:

 

Sponsrad av