Prijavljeni

Ime Grad Utrka
Dominik Ahmetović Sisak, Hrvatska borosa2019
Petar Alilović Zagreb, Hrvatska borosa2019
Ivor Altaras Penda Zagreb, Hrvatska borosa2019
Josip Antić zagreb, hrvatska borosa2019
Toni Aralica Zagreb, Croatia borosa2019
Danijela Aušperger Zagreb, Hrvatska borosa2019
Robert Babic Zagreb, Hrvatska borosa2019
Milko Babić Belgrade, Serbia borosa2019
Križan Bago Zagreb, Hrvatska borosa2019
Bojan Barać Zagreb, Hrvatska borosa2019
Camilla Barker Zagreb , borosa2019
Vanja Bartolec Zagreb, Hrvatska borosa2019
Martina Beg Zagreb, Hrvatska borosa2019
Sasa Belic Zagreb, Hrvatska borosa2019
Antun Belošević Varaždin, Hrvatska borosa2019
Barbara Belusic Labin, Hrvatska borosa2019
Damir Benc Zagreb, Hrvatska borosa2019
Sanda Berzenji Zagreb, borosa2019
Hrvoje Bistričić Zagreb, Hrvatska borosa2019
Ante Blažanin Zagreb, HRVATSKA borosa2019