Anmälda

Namn Stad - Land Förkortning av tävlingsnamn
Marina Donner Mariehamn, Finland LONG
Michael Pander Järfälla, LONG
Glenn Westerlund Vårdö, Åland SHORT