Bomarsund Trailrun och Bomarsund Open Water Challenge
Två lopp på samma dag i en historiskt miljö!
Two races at the same the day in a historical setting!

Omslagsbild_2017_1 

Bomarsund Trailrun

Ett terränglopp som erbjuder historiska upplevelser när deltagarna springer förbi historiska byggnader, genom ett flertal gravgårdar från gångna tider och passerar alla kanontorn (ruinerna av dessa) som byggdes runt fästningsområdet.Längs rutterna får deltagarna också ta del av vackra och mäkta vyer över vattnen som omger Bomarsund. Omgivningen kan inte beskrivas utan måste upplevas.

Bomarsund Trailrun erbjuder två olika bansträckningar – LONG på ca 12km och SHORT på ca 4,5km.
(For English version, please scroll down)

Arrangör: Åland Triathlon Club, i nära samarbete med Åland Event

 

Bomarsund Open Water Challenge

Ett öppen vatten- lopp i Bomarsunds kulturhistoriska landskap i den vackra åländska skärgården.

Bomarsund Open Water Challenge erbjuder två olika bansträckningar - 3000 meter och 1500m med både tävlings- och motionsklasser.

Finska mästerskapen i öppet vatten simning avgörs i samband med tävlingen.
FM-anmälningar skall göras senast 26.7.2017!
(For English version, please scroll down)

Arrangör: Ålands Simförening

 

Välkomna till Bomarsund 5.8.2017!

 

OBS! Kreditkortsbetalning är för tillfället enda betalningsmetod. Vänligen skicka mail till info@alandevent.com ifall annat alternativ behövs!
NOTE! Creditcard payments are currently only payment method! Please send email to info@alandevent.com if other options are needed!

 

Bomarsund Trailrun

A cross-country race along the trails in the historic Bomarsund, Åland Islands that offers a historical experience when the participants run past historic buildings, through several graveyards from the past and pass all the turrets (or the ruins of them) built around the fortress area. Along the routes, participants also take part of the beautiful and mighty views of the waters surrounding the Bomarsund. The environment can not be described but must be experienced.

Bomarsund Trailrun offers two different distanxces - LONG approx. 12km and SHORT approx. 4.5km.


Bomarsund Open Water Challenge

An open water event in Bomarsund's cultural history landscape in the beautiful archipelago of Åland.

Bomarsund Open Water Challenge offers two different distances - 3000 meters and 1500m with both competition- and open classes.

Finnish championships in open water swimming will be arranged in connection with the competition.
FM- registrations must be made no later than 26.7.2017!