Bomarsund Trailrun
Längs vandringsleder i historisk miljö

Along trails in a historic setting!

Bomarsund Trailrun

Ett terränglopp som erbjuder historiska upplevelser när deltagarna springer förbi historiska byggnader, genom ett flertal gravgårdar från gångna tider och passerar alla kanontorn (ruinerna av dessa) som byggdes runt fästningsområdet.Längs rutterna får deltagarna också ta del av vackra och mäkta vyer över vattnen som omger Bomarsund. Omgivningen kan inte beskrivas utan måste upplevas.

Bomarsund Trailrun erbjuder tre olika bansträckningar – LONG på ca 12km, SHORT på ca 4,5km och årets NYHET - Minitrail på ca 1km

Arrangör: Åland Event i nära samarbete med  Åland Triathlon Club

Bomarsund Trailrun

A cross-country race along the trails in the historic Bomarsund, Åland Islands that offers a historical experience when the participants run past historic buildings, through several graveyards from the past and pass all the turrets (or the ruins of them) built around the fortress area. Along the routes, participants also take part of the beautiful and mighty views of the waters surrounding the Bomarsund. The environment can not be described but must be experienced.

Bomarsund Trailrun offers three different distanxces - LONG approx. 12km, SHORT approx. 4.5km and the NEW 2018 - Minitrail approx. 1km

 

Samma dag på förmiddagen ordnas Bomarsund Openwater Challenge i närheten. Ett öppen vatten-lopp som erbjuder två olika bansträckningar - 3000m och 1500m med både tävlings- och motionsklasser. Finska mästerskapen i öppet vatten simning avgörs i samband med 3000m - tävlingen.

The same day in the forenoon Bomarsund Openwater Challenge will take place in the surroundings. An open water event that offers two different distances - 3000 meters and 1500m with both competition- and open classes. Finnish championships in open water swimming will be arranged in connection with the competition.

                                            

Välkomna till Bomarsund 4.8.2018!

 

OBS! Kreditkortsbetalning är för tillfället enda betalningsmetod. Vänligen skicka mail till info@alandevent.com ifall annat alternativ behövs!
NOTE! Creditcard payments are currently only payment method! Please send email to info@alandevent.com if other options are needed!

 

12

Dagar för anmälningar

Anmälan

 

Sponsrad av